Styrelsen 2017

Ordförande

 Lennart Krüger
Gammalstorp 1304
28023 Hästveda
0733-374520
Mail(Wonn) klicka
här

Mail(ungdomSSS)klicka här
Område:Kontaktperson till SSS, Kontaktperson till SH, ungdom SSS ,Priser

Sekreterare

              Bodil Karlsson  
               Trulstorp 102
             312 96 Laholm
               0706-817281
           Mail klicka
här

       Område: Sponsor,Priser       

Vice Ordförande
Erik Johansson
Högarydsvägen 64 
31253 Hishult
0430-42429
0730-313879
Mail klicka
här
Område:
 

Ledamot
Emma Andersson
Hembygdsgatan 8A
26436 Klippan
0733-723635
Mail klicka
här
Område:Media, Hemsida
 

 Kassör
Veronica Frick

Adress: Tönnersa 241
30596 Eldsberga
Mob:070-6056429
Mail klicka här

Område: Ekonomi, Medlemsansvarig.

Suppleant
Åke Andersson
Ålstorp 736
31294 Laholm
0737-635640

Område:

              

 Suppleant
Emma Kjellman

Håstenslöv 1571
260 20 Teckomatorp
Mail klicka här

Område: Ungdoms ansvarig.

       Vakant

Valberedning Smk
Camilla Kjellman
Håstenslöv 1571
260 20 Teckomatorp
0732-552358

 

Valberedning Ledamot
Mariette Skaby

 

Valberedning Suppl
Konrad Drewitz
Hästhult 5247
28022 Vittsjö
0765-251060

 

Webbmaster
      

Heidi Krüger
Gammalstorp 1304
28023 Hästveda
0702-500364
Mail klicka
här

Webbmaster-Anmälningsmottagare