Styrelsen 2017

Ordförande

 Lennart Krüger
Gammalstorp 1304
28276 Hästveda
0733-374520
Mail(Wonn) klicka
här

Område:Kontaktperson till SSS,,Priser,Sponsor

Ledamot
Emma Andersson
Hembygdsgatan 8A
26436 Klippan
0733-723635
Mail klicka
här
Område: Sociala medier ,Tidningen, Sydväst utmärkelser
 

 Sekreterare
Emma Kjellman
Håstenslöv 1571
260 20 Teckomatorp
Mail klicka här

Område: Hemsida 
Ungdoms ansvarig.
Sponsoransvarig Ungdom

 

Suppleant

              Bodil Karlsson  
               Trulstorp 102
             312 96 Laholm
               0706-817281
           Mail klicka
här

               

 Vice Ordförande
Veronica Frick

Adress: Tönnersa 241
30596 Eldsberga
Mob:070-6056429
Mail klicka här

Område: 

Ledamot      

Heidi Krüger
Gammalstorp 1304
28276 Hästveda
0702-500364
Mail klicka
här
-Anmälningsmottagare
Hemsida
Medlemsansvarig

Suppleant
Erik Johansson
Högarydsvägen 64 
31253 Hishult
0430-42429
0730-313879
Mail klicka
här

 

      Adj  Kassör
     Camilla Kjellman
          Teckomatorp

              

Suppleant
Åke Andersson
Ålstorp 736
31294 Laholm
0737-635640

 

Valberedning Smk
Camilla Kjellman
Håstenslöv 1571
260 20 Teckomatorp
0732-552358

 

Valberedning Suppleant
Mariette Skaby