Uppfödarnas sida!! Här läggs alla som är medlemmar i vår förening in sig :)Wonnagårdens Stuteri
Lennart & Heidi Krüger
Gammalstorp 1304
28023 Hästveda
Mob: 0733-374520 0702-500364
 Mail klicka
här
Hemsida

  Slättens stuteri
Veronica Frick
Tönnersa 241
30596 Eldsberga
Mob:070-6056429
Mail klicka
här
Hemsida


Hästahultens Stuteri
Madeleine Krüger & Konrad Drewitz
Hästhult 2247
28022 Vittsjö
Maddie: 0735-001432
Konrad: 0765-251060
Mail klicka
här
hemsida

                   Tjustorps Stuteri
Anna Fagerell
Tunby 1307
27398 Smedstorp
0734-167503

 


Bårarps Stuteri
Einar & Miranda Lysell
Slättåkra Bårarp 314
31393 Slättåkra
Hemnr: 035-69153
Miranda: 0706-023678
Einar: 0705-715097
Mail klicka här
Hemsida


Hagegårds Stuteri
Gunilla & Åke Faust
Maramö Hagegård 1
33192 Värnamo
Mob 0738-130936
Hemsida: Facebook